Chính sách khiếu nại dịch vụ

1. Định nghĩa: Xử lý Khiếu nại là quá trình tiếp nhận, xử lý các vấn đề mà các bên cung cấp dịch vụ không thực hiện/đáp ứng đúng và đầy đủ các yêu cầu dịch vụ. – Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp như: mua hàng, kiểm hàng, đóng gói, giao hàng…

Chính sách vận chuyển hàng lô chính ngạch Trung Quốc – Việt Nam

Định nghĩa: Là hình thức vận chuyển theo lô được khai quan chính ngạch để đảm bảo hàng hóa lưu thông ổn định hơn. Áp dụng cho những đơn hàng từ 250kg hoặc từ 1 khối, và chỉ có 1 loại sản phẩm trên 1 đơn. Thời gian: Tính từ thời điểm 123PO xuất kho Trung…

Chính sách ký gửi hàng hóa

I. Định nghĩa – Đơn hàng ký gửi là đơn Khách hàng tự giao dịch với Nhà cung cấp (NCC) để thực hiện việc kết đơn mua hàng, thanh toán và chỉ có nhu cầu ký gửi hàng hóa nhờ 123PO vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam.– 123PO chỉ hỗ trợ ký gửi…

Chính sách quấn bọt khí

I. Định nghĩa – Quấn bọt khí là một hình thức bao bọt khí bên ngoài Bao/kiện hàng nhằm đảm bảo an toàn hơn cho hàng hóa và hạn chế xảy ra rủi ro đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển.– 123PO không chịu trách nhiệm về việc hàng hóa bị móp méo,…

Chính sách đổi – trả hàng

I. Định nghĩa – Đổi hàng là một hoạt động mà 123PO thực hiện các thủ tục, làm việc với NCC để thực hiện việc chuyển trả hàng và nhận lại hàng thay thế. – Trả hàng là hoạt động Khách hàng trả lại hàng hóa mà Khách hàng không nhận do lỗi từ NCC,…

Chính sách kiểm hàng

I. Định nghĩa: – Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng nhận được từ Nhà cung cấp (NCC) với các sản phẩm hiển thị ở từng link sản phẩm trong đơn hàng trên 123PO, ghi nhận lại các thông tin…

Chính sách mua hàng đối với đơn hàng ngoài

I. Định nghĩa: 1. Đơn hàng ngoài: Là đơn hàng mà các sản phẩm không mua từ hệ thống taobao.com, tmall.com, 1688.com. 2. Thanh toán trực tiếp: Là hình thức chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản cho Nhà cung cấp (NCC) mà không qua hình thức thanh toán đảm bảo qua hệ thống taobao.com, tmall.com và…

Chính sách vận chuyển Quốc tế TQ-VN

I. Định nghĩa Vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và thông quan theo yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến. II. Biểu phí Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định…

Chính sách bảo mật và lưu trữ thông tin

1. Bảo mật thông tin nguồn hàng– 123PO cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của một Khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh từ bất kỳ một nhân sự nào của 123PO là hành vi bị nghiêm cấm.– 123PO chỉ sử dụng các…

Chính sách đóng gỗ

I. Định nghĩa – Đóng gỗ là một hình thức đóng gói bên ngoài Bao/kiện hàng nhằm đảm bảo an toàn hơn đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển.– 123PO không chịu trách nhiệm về việc hàng hóa bị móp méo, vỡ hỏng trong quá trình vận chuyển….