HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÌNH THỨC “KÝ GỬI MỘT BƯỚC”

Ký gửi hàng hóa một bước với nhiều ưu điểm: Khách hàng không cần tạo đơn hàng, không cần kê khai thông tin sản phẩm… Khách hàng mua hàng và gửi về kho Trung Quốc của 123PO. 123PO nhận hàng, tạo đơn và kê khai thông tin hàng hoá để khai quan và chuyển hàng về Việt Nam. Các bước cơ bản như sau:

 • Bước 1: Khách hàng mua hàng, thanh toán với NCC hoặc mua hàng qua app taobao/1688/pinduoduo vui lòng gửi địa chỉ kho TQ hoặc điền địa chỉ kho TQ của 123PO theo đúng hướng dẫn bên dưới.
 • Bước 2: Sau khi có mã vận đơn phát hàng, Khách hàng đăng nhập tài khoản trên 123po.vn để thêm Mã vận đơn lên hệ thống (hướng dẫn chi tiết bên dưới).
 • Bước 3: Kho Trung Quốc nhận được hàng (kiện hàng có đầy đủ thông tin của Khách hàng như: Username/Mã khách hàng/ký hiệu 123PO…) sẽ tự động khớp dữ liệu theo mã vận đơn Khách hàng đã tạo để TẠO ĐƠN KÝ GỬI.
 • Bước 4: Khách hàng theo dõi lộ trình Vận chuyển Quốc tế của đơn hàng Ký gửi trong danh mục Đơn ký gửi hoặc Mã đơn ở danh mục Mã vận đơn.
 • Bước 5: Sau khi đơn hàng chuyển trạng thái “Chờ giao”, Khách hàng liên hệ kho phân phối để nhận hàng.
 • *Lưu ý: Quý khách lưu ý thanh toán trước toàn bộ chi phí tiền hàng và phí vận chuyển nội địa Trung Quốc với Nhà cung cấp. 123PO không hỗ trợ thanh toán hộ khoản phí này.

I – TẠO TÀI KHOẢN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HÀNG TẠI VIỆT NAM

1. Tạo tài khoản 123PO

+ Trường hợp Khách hàng đã có Tài Khoản: Chuyển bước 2 (thêm địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam).

+ Trường hợp Khách hàng chưa có Tài Khoản: Quý Khách tạo tài khoản trên hệ thống của 123PO tại đây

2. Thêm địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam

– Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, Quý khách vào mục “Thông tin cá nhân“, chọn “Địa chỉ của bạn” để tạo mới hoặc sửa địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam (bắt buộc phải có địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam).

II – TẠO ĐỊA CHỈ NHẬN HÀNG TẠI KHO TRUNG QUỐC 
Cách lấy thông tin cá nhân & mã Khách hàng

Đăng nhập TK 123PO trên hệ thống mới: https://ali123po.mygobiz.net/#/ > Vào phần thông tin cá nhân

1. Khách mua hàng qua wechat

Sau khi giao dịch và thanh toán với Nhà Cung Cấp “NCC”, Khách hàng yêu cầu NCC gửi hàng về kho Trung Quốc theo địa chỉ sau:

收货人 (người nhận): 123PO + Username
Ví dụ: 123PO thubin89x YW510 (yêu cầu NCC điền đúng thông tin này trên kiện hàng để tránh bị thất lạc)
收货地址 (địa chỉ):广东省, 广州市, 花都区, 花东镇, 镇京塘村荷塘路1号品拓物流园之自编3号
邮政编码 (mã bưu chính): 510890
电话号码 (điện thoại):18922190239

2. Khách hàng mua hàng qua website taobao/1688

Cách cài địa chỉ nhận hàng trên website như hình:

 • 收货地址:123PO广东省, 广州市, 花都区, 花东镇, 镇京塘村荷塘路1号品拓物流园之自编3号 + “Username – mã khách hàng’’(必须写的)
 • 邮政编码510890
 • 电话号码18922190239
 • 收货人:“Username – mã khách hàng’’

3. Khách hàng mua hàng trên app pinduoduo

 • 收货地址广东省, 广州市, 花都区, 花东镇, 镇京塘村荷塘路1号品拓物流园之自编3号 + “Username – mã khách hàng’’ (必须写的)
 • 电话号码18922190239
 • 收货人:“Username – mã khách hàng’’

4. Khách hàng mua hàng trên app taobao

 • 收货地址:123PO广东省, 广州市, 花都区, 花东镇, 镇京塘村荷塘路1号品拓物流园之自编3号 + “Username – mã khách hàng’’(必须写的)
 • 电话号码18922190239
 • 收货人:“Username – mã khách hàng’’

Có thể cài đặt địa chỉ khi kết đơn như mũi tên chỉ hoặc ấn vào hình cái bút

5. Khách hàng mua hàng trên app 1688

 • 收货地址:123PO广东省, 广州市, 花都区, 花东镇, 镇京塘村荷塘路1号品拓物流园之自编3号+ “Username – mã khách hàng’’(必须写的)
 • 邮政编码510890
 • 电话号码18922190239
 • 收货人:“Username – mã khách hàng’’

– Quý khách lưu ý thanh toán trước toàn bộ chi phí tiền hàng và phí vận chuyển nội địa Trung Quốc với Nhà cung cấp. 123PO không hỗ trợ thanh toán hộ khoản phí này.

– 123PO sẽ nhận kiện hàng và tự tạo đơn – Khách hàng TUYỆT ĐỐI KHÔNG TỰ TẠO ĐƠN HÀNG trên trang người dùng (123PO nhận hàng sẽ tự tạo đơn hàng và cập nhật lên hệ thống theo Mã vận đơn NCC phát đến để Khách hàng theo dõi).

– Khách hàng cần nắm rõ Biểu phí và chính sách và hướng dẫn sử dụng dịch vụ của hình thức ”Ký gửi” trước khi gửi hàng về kho 123PO tại Quảng Châu: 

+ Chi tiết Chính sách và Biểu phí ”Ký gửi”, Quý Khách vui lòng tham khảo tại đây

III – TẠO MÃ VẬN ĐƠN ĐỂ THEO DÕI

Quý khách mua hàng, thanh toán với Nhà Cung cấp “NCC” và yêu cầu NCC gửi hàng về địa chỉ kho 123PO tại Quảng Châu theo hướng dẫn tại mục II.

Sau khi NCC phát hàng, Quý khách tiến hành cập nhật thông tin MÃ VẬN ĐƠN đã phát vào hệ thống của 123PO như hình:

 • Sau khi kho Trung Quốc nhận hàng, khi tạo kiện, hệ thống sẽ tự động khớp dữ liệu theo mã vận đơn Khách hàng đã tạo trước đó để tạo đơn Ký gửi.
 • Kho tạo đơn và xử lý điền cân nặng và cập nhập thông tin lên đơn Ký gửi.
 • Sau khi có mã đơn Khách hàng theo dõi ở mục như hình dưới, hoặc vào Danh sách đơn hàng Ký gửi để theo dõi

*Lưu ý: Mỗi đơn hàng Ký gửi, Quý Khách hàng vui lòng gửi cho người bán đầy đủ thông tin bao gồm: địa chỉ kho, username, số điện thoại Khách hàng; đồng thời bổ sung mã vận đơn khi người bán giao hàng. Trong trường hợp người bán gửi kiện hàng không đầy đủ thông tin như yêu cầu, 123PO sẽ không chịu trách nhiệm nếu có rủi ro thất lạc hàng hóa.

IV – NHẬN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Sau khi hàng về đến kho 123PO tại Việt Nam, trạng thái đơn sẽ chuyển thành Chờ Giao. Khách hàng có thể qua Kho phân phối của 123PO nhận hàng hoặc yêu cầu 123PO giao hàng đến cho Quý khách theo hướng dẫn tại đây.

Để thực hiện nạp tiền vào tài khoản 123PO, Quý khách xem thêm hướng dẫn tại đây.