123PO thông báo mở lại dịch vụ mua hàng và ký gửi hàng hóa

Kính gửi Quý khách hàng!

123PO xin thông báo mở lại dịch vụ mua hàng và ký gửi hàng hóa từ ngày 23/4/2022 (trước đó đã thông báo dừng từ 06/3/2022)

Tuy nhiên điều kiện thông quan hiện tại còn khó khăn, do đó thời gian vận chuyển quốc tế vẫn chậm hơn thông thường, Quý khách vui lòng nắm thông tin để cân đối kế hoạch nhập hàng.

Trân trọng!

123PO.vn