123PO cập nhật thời gian làm việc các phòng ban

Kính gửi Quý khách hàng!

123PO xin thông báo lịch làm việc các phòng ban kể từ 20/04/2022 như sau:

– Bộ phận DVKHMua hàng:

  • Sáng: 8h-11h30, Chiều: 13h-17h30.
  • Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

– Kho Hà Nội:

  • Sáng: 8h30-12h, Chiều: 13h30-18h.
  • Chủ nhật: 9h30-16h30 (chỉ trực xuất hàng tại kho).

– Kho Sài Gòn:

  • Sáng: 8h-12h, Chiều: 13h30-17h30
  • Nghỉ chủ nhật

Trân trọng!

123PO.vn