123PO thông báo thay đổi phí mua hàng đối với đơn hàng ngoài

Kính gửi Quý khách hàng!

123PO xin thông báo điều chỉnh lại phí mua hàng đối với đơn hàng ngoài như sau:

  • Các đơn có giá trị từ 30.000.000đ trở lên phí dịch vụ mua hàng là 1%
  • Áp dụng cho các đơn đặt cọc từ 00h00 ngày 14/12/2021

Trân trọng thông báo!

123PO.vn