123PO thông báo tạm ngưng dịch vụ ngày 27-28/11/2021

Kính gửi Quý Khách Hàng!

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, 123PO tổ chức hoạt động đào tạo cho cán bộ nhân viên công ty vào 2 ngày cuối tuần 27-28/11/2021. 

Vì vậy, 123PO xin phép tạm ngưng các dịch vụ bao gồm: Chăm sóc Khách Hàng, mua hàng toàn hệ thống và xuất hàng tại kho Hà Nội (kho Sài Gòn vẫn hoạt động bình thường).

Chăm sóc Khách Hàng, mua hàng, giao hàng sẽ hoạt động trở lại vào Thứ hai ngày 29/11/2021. Thời gian xử lý mua hàng và giao hàng trong ngày 29/11/2021 sẽ chậm hơn thông thường, 123PO rất mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ của Quý Khách.

Trân trọng thông báo!

123PO.vn