123PO thông báo thay đổi địa chỉ kho nhận hàng tại Trung Quốc

Kính gửi Quý khách hàng!

123PO xin thông báo thay đổi địa chỉ kho nhận hàng tại Trung Quốc như sau:

  • Thông tin nhận hàng mới: 收货人: 曾昭房 15992478482广州市白云区均禾街平沙松园街46A号102栋办公室
  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 21/10/2021
  • 123PO vẫn hỗ trợ nhận hàng tại kho cũ đến hết ngày 25/10/2021. Từ ngày 26/10/2021 trở đi, 123PO sẽ không chịu trách nhiệm về việc hàng hóa bị mất mát, thất lạc nếu Quý khách vẫn ký gửi hàng về địa chỉ cũ.

Quý khách vui lòng nắm thông tin và chủ động thay đổi địa chỉ khi ký gửi hàng hóa tại 123PO.

Trân trọng cảm ơn!

123PO.vn