123PO thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh Trung Quốc 2021

Kính gửi Quý Khách Hàng!

Trong dịp lễ Quốc khánh Trung Quốc (01/10/2021) các Nhà cung cấp và đơn vị vận chuyển thường nghỉ lễ dài ngày, do đó:

  • Việc giao dịch với các Nhà cung cấp Trung Quốc để mua hàng, cập nhập lộ trình hàng hoá, xử lý khiếu nại người bán và thời gian vận chuyển nội địa dự kiến cũng sẽ chậm hơn từ 3-5 ngày.
  • Kho của 123PO tại Trung Quốc nghỉ 05 ngày từ 01/10/2021 đến hết 05/10/2021. Trong trường hợp nếu có đơn hàng gấp giao tới, 123PO sẽ hỗ trợ nhận đơn tuy nhiên thời gian xử lý hàng hóa tại kho sẽ chậm hơn thông thường.
  • Thời gian vận chuyển quốc tế Trung Quốc-Việt Nam chậm hơn 5-7 ngày so với thông thường.

123PO thông báo để Quý khách hàng nắm thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình.

Trân trọng!

123PO.vn