123PO thông báo chậm thông quan TQ – VN với hàng LẺ VÀ LÔ TIỂU NGẠCH

Kính gửi Quý Khách hàng!

Thời điểm hiện tại tình trạng thông quan hàng hóa về Việt Nam bị hạn chế và gặp rất nhiều kho khăn do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng. Vì vậy việc vận chuyển hàng  LẺ VÀ LÔ TIỂU NGẠCH từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ chậm hơn thời gian dự kiến thông thường.

123PO trân trọng kính báo để Quý Khách hàng nắm thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình. Trường hợp có bất kỳ điều chỉnh nào khác, 123PO sẽ chủ động cập nhật thông tin tới Khách hàng kịp thời.

Trân trọng thông báo!

BQT 123po.vn