Hướng dẫn tạo đơn ký gửi bằng điện thoại

I. Tạo đơn ký gửi thông thường

Bước 1: Chọn đơn ký gửi

Bước 2: Khách hàng chọn “Tạo đơn Ký gửi”

*Lưu ý: Trên điện thoại không tạo được đơn từ file Excel

Bước 3: Lựa chọn dịch vụ, địa chỉ giao hàng sau đó tạo đơn ký gửi

Chọn dịch vụ tương ứng (1) => Điền địa chỉ nhận hàng của Quý khách tại Việt Nam (2) => Bấm tạo đơn ký gửi (3)  như hình:

Bước 4: Bổ sung thông tin về sản phẩm trong đơn

Bước 5: Gửi thông tin nhận hàng cho NCC

Bước 6: Khi NCC giao hàng, Quý khách vui lòng bổ sung mã vận đơn

II. Tạo đơn ký gửi bằng mã vận đơn

Quý khách  mua hàng, thanh toán với Nhà Cung cấp “NCC” và yêu cầu NCC gửi hàng về địa chỉ kho của đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển tại Trung Quốc theo địa chỉ được set up trên hệ thống Admin hoặc liên hệ DVKH

Sau khi NCC phát hàng, Quý khách tiến hành cập nhật thông tin MVĐ đã phát vào hệ thống của 123PO như hình:

  • Sau khi kho Trung Quốc nhận hàng, tạo kiện hệ thống tự động khớp dữ liệu với khách hàng và tạo đơn Ký gửi.
  • Kho tạo đơn và xử lý điền cân nặng và cập nhập lên đơn Ký gửi.

*Lưu ý: Mỗi đơn hàng Ký gửi, Quý Khách hàng vui lòng gửi cho người bán đầy đủ thông tin bao gồm: địa chỉ kho, mã đơn ký gửi/ID đơn, user, sdt khách hàng; đồng thời bổ sung mã vận đơn khi người bán giao hàng. Trong trường hợp người bán gửi kiện hàng không đầy đủ thông tin như yêu cầu, 123PO sẽ không chịu trách nhiệm nếu có rủi ro thất lạc hàng hóa.