Hướng dẫn tạo đơn Ký gửi

I. Tạo Đơn Ký gửi thông thường

Bước 1: Chọn Đơn Ký gửi

Bước 2: Khách hàng chọn “Tạo đơn Ký gửi”

Bước 3: Ghi chú thông tin và tạo đơn

Chọn dịch vụ tương ứng (1) => Điền địa chỉ nhận hàng của Quý khách tại Việt Nam (2) => Bấm tạo đơn ký gửi (3)  như hình:

Bước 4: Bổ sung thông tin về sản phẩm trong đơn

Hoặc click chọn ” Thêm sản phẩm” để thêm thông tin sản phẩm

Bước 5: Gửi thông tin nhận hàng cho NCC

Quý khách tiến hành giao dịch mua hàng, thanh toán với Nhà Cung cấp “NCC” và gửi cho NCC thông tin về địa chỉ kho 123PO tại Quảng Châu như hình sau:

Bước 6: Khi NCC giao hàng, Quý khách vui lòng bổ sung mã vận đơn

Sau khi NCC phát hàng, Quý khách lấy thông tin mã vận đơn và khớp lên đơn hàng của 123PO như sau:

Chọn tab Vận chuyển (1) => Thêm mã vận đơn (2) => Điền mã vận đơn (3) => Bấm Lưu (4)

Sau khi đã thêm mã vận đơn thành công, hệ thống chuyển trạng thái đơn sang Người Bán Giao => Quý khách đã tạo xong đơn hàng ký gửi thành công.

II. Tạo Đơn Ký gửi từ file EXCEL

Bước 1: Chọn Đơn Ký gửi

This image has an empty alt attribute; its file name is image-65-700x322.png

Bước 2: Khách hàng chọn “Tạo đơn từ file EXCEL”

Bước 3: Thêm File EXCEL

Khách hàng chọn ” Tải file mẫu ở đây” => điền đầy đủ thông tin sản phẩm => Tải file lên

Kết quả nhận được sau khi đồng bộ file Excel thành công (tất cả thông tin sản phẩm, mã vận đơn và thông tin giao hàng tại Việt Nam đều đã được hệ thống tự động cập nhật trong đơn).

III. Tạo đơn ký gửi bằng mã vận đơn

Quý khách  mua hàng, thanh toán với Nhà Cung cấp “NCC” và yêu cầu NCC gửi hàng về địa chỉ kho của đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển tại Trung Quốc theo địa chỉ được set up trên hệ thống Admin hoặc liên hệ DVKH

Sau khi NCC phát hàng, Quý khách tiến hành cập nhật thông tin MVĐ đã phát vào hệ thống của 123PO như hình:

  • Sau khi kho Trung Quốc nhận hàng, tạo kiện hệ thống tự động khớp dữ liệu với khách hàng và tạo đơn Ký gửi.
  • Kho tạo đơn và xử lý điền cân nặng và cập nhập lên đơn ký gửi.

*Lưu ý: Mỗi đơn hàng Ký gửi, Quý Khách hàng vui lòng gửi cho người bán đầy đủ thông tin bao gồm: địa chỉ kho, mã đơn ký gửi/ID đơn, user, sdt khách hàng; đồng thời bổ sung mã vận đơn khi người bán giao hàng. Trong trường hợp người bán gửi kiện hàng không đầy đủ thông tin như yêu cầu, 123PO sẽ không chịu trách nhiệm nếu có rủi ro thất lạc hàng hóa.