123PO Thông báo tình trạng vận chuyển hàng hóa do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Kính gửi Quý Khách hàng!

Hiện tại do tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông diễn biến phức tạp khiến tình trạng giao nhận hàng hóa tại kho gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy trong khoảng thời gian này, việc giao dịch với Nhà Cung Cấp Trung Quốc và việc vận chuyển hàng hóa nội địa Trung Quốc sẽ bị chậm hơn so với thông thường.

123PO trân trọng kính báo để Quý Khách hàng nắm thông tin và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình. Trường hợp có bất kỳ điều chỉnh nào khác, 123PO sẽ chủ động cập nhật thông tin tới Khách hàng kịp thời.

Trân trọng thông báo!

BQT 123po.vn