Thống kê lịch sử nhập hàng

Với hệ thống lưu trữ toàn bộ thông tin về quá trình nhập hàng, 123PO cho phép Khách hàng xuất dữ liệu để thống kê và đánh giá hiệu quả nhập hàng như:

1. Nhà cung cấp nào có thời gian giao hàng nhanh, phí giao hàng nội địa Trung Quốc thấp.

2. Tốc độ xử lý trong từng công đoạn của 123PO (mua hàng, kiểm hàng, vận chuyển…).

3. Chi phí nhập hàng đối với từng nhóm đơn hàng

Khách hàng có thể truy cập trang Quản lý đơn hàng và sử dụng chức năng “Xuất CSV” để có đầy đủ dữ liệu phục vụ hoạt động thống kê và kiểm soát dịch vụ. 123PO kỳ vọng những thông tin này sẽ là cơ sở để Khách hàng có những đòi hỏi cao hơn đối với 123PO trong việc đáp ứng chất lượng dịch vụ.