Nhận thông báo từ 123PO.VN

1. 123PO gửi thông báo thông qua các kênh:

– Trên phần Thông báo mới khi truy cập website

– Email

– Sms (tin nhắn điện thoại)

2. Khách hàng có thể cấu hình lựa chọn các nội dung và hình thức muốn nhận thông báo tại trang Cấu hình

*Lưu ý:

123PO sẽ gửi thông báo qua số điện thoại và email đã được xác thực. Trong trường hợp bạn đăng ký nhiều email, số điện thoại, và có mong muốn cài đặt một email/số điện thoại chuyên biệt để nhận thông tin, bạn có thể cài đặt trên trang cá nhân

– Để giảm thiểu rủi ro email / sms gửi từ 123PO rơi vào spam, bạn có thể sử dụng chức năng Add to safe list trên hòm thư hoặc trên điện thoại đối với các địa chỉ của 123PO