Hướng dẫn tạo khiếu nại dịch vụ

  • Để tạo khiếu nại dịch vụ, Khách hàng truy cập trang chi tiết đơn hàng. Sau đó click vào nút “Khiếu nại đơn”

  • Tiếp theo, Khách hàng thao tác chọn các thông tin như hình ảnh hướng dẫn sau:

  • Kết thúc thao tác Khiếu nại, Khách hàng có thể bổ sung các thông tin để đẩy nhanh quá trình xử lý khiếu nại: