Chính sách bảo mật và lưu trữ thông tin

1. Bảo mật thông tin nguồn hàng
123PO cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của một Khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh từ bất kỳ một nhân sự nào của 123PO là hành vi bị nghiêm cấm.
– 123PO chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của Khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính Khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng 123PO.

2. Bảo mật thông tin cá nhân
– Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký trên 123PO được bảo mật tuyệt đối. 123PO cam kết chỉ sử dụng thông tin này trong hoạt động giao dịch với Khách hàng và các hoạt động marketing, chăm sóc Khách hàng của riêng 123PO cho Khách hàng.

3. Chính sách lưu trữ thông tin 
– 123PO sẽ lưu trữ thông tin (đơn hàng, tài chính) của Khách hàng trên hệ thống server của 123PO.
– Thời gian lưu trữ trực tuyến tối thiểu là 06 tháng kể từ thời điểm phát sinh thông tin. Để đáp ứng hiệu năng của hệ thống, 123PO có thể phải xóa hoặc ẩn các thông tin quá thời gian lưu trữ.
– 123PO sẽ ghi lại các hành động / thao tác và các nội dung trao đổi của Khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của 123PO nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sự rõ ràng của giao dịch, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng.
– Hệ thống của 123PO sẽ tự động thực hiện một số tác vụ sau: 
+ Tự động chuyển trạng thái “Khách nhận hàng” sau 2 tuần giao hàng cho các đơn hàng có trạng thái “Đang giao”. Viêc chuyển trạng thái này nhằm mục đích kiểm soát đúng trạng thái đơn hàng; không ảnh hưởng tới dữ liệu và các thông tin trao đổi về đơn hàng (nếu có). 
+ Tự động chuyển trạng thái “HỦY” đối với các đơn hàng được tạo nhưng không đặt cọc sau 30 ngày tạo đơn. Tự động xóa các sản phẩm lưu trong giỏ hàng nhưng không tạo đơn sau 30 ngày. 
+ Truy thu tài chính đối với các đơn hàng còn thiếu tiền hàng, PVC hoặc phí dịch vụ hoặc chuyển nhầm trạng thái “hết hàng”.